RD Kobylisy

Statický výpočet a dokumentace k provádění stavby.

Objednatel: Soukromý stavebník

RD Kobylisy

Statický výpočet a dokumentace k provádění stavby.

Objednatel: Soukromý stavebník