Stáj býků

Statický výpočet a dílenská dokumentace dodavatele

Objednatel: lokální farmář

Stáj býků

Statický výpočet a dílenská dokumentace dodavatele

Objednatel: lokální farmář