Parkovací dům Petržílkova

Statický výpočet a dílenská dokumentace dodavatele

Objednatel: Metrostav a.s.

Parkovací dům Petržílkova

Statický výpočet a dílenská dokumentace dodavatele

Objednatel: Metrostav a.s.