Výtahová šachta Litoměřice

Dokumentace ke stavebnímu řízení a pro provádění

Objednatel: Lift Towers s.r.o.

Výtahová šachta Litoměřice